Hieronder een overzicht van de prijzen van onze repetitieruimtes. Alle bedragen zijn in Euro's. Voor bedrijven en andere BTW-plichtigen zijn de genoemde bedragen exclusief BTW.

Bij de huurcontracten is gratis opslagruimte inbegrepen. In elke repetitieruimte zijn een zanginstallatie en drumstel (zonder bekkens) aanwezig. Extra bas- en gitaarversterkers kunnen worden gehuurd voor € 3,50 per versterker per repetitie. In geval van een huurcontract gaat daar de bijbehorende korting nog vanaf. Microfoons en bijbehorende xlr-xlr kabels moet je zelf meenemen.

Een standaardrepetitie is 6 uur, je kunt kiezen uit de volgende dagdelen: 9-15, 12-18, 18-24 uur. Als je minder dan 6 uur wilt repeteren, dan bestaat de mogelijkheid om de repetitieruimte per uur te huren, bijv. van 19:30 tot 21:30 uur. Huren per uur kan alleen voor losse repetities; contracten zijn uitsluitend op basis van de dagdelen. 's Avonds geldt voor losse repetities een afwijkende bloktijd van 18-23 uur. Dat heeft te maken met het feit dat we met vrijwilligers werken die na afloop van de repetitie moeten afsluiten, maar graag de volgende ochtend weer fris opstaan. Als je een contract hebt geldt deze beperking niet; je kunt dan zelf de ruimte afsluiten.

Losse repetitie:

 

Standaardruimte (25 m2)

Grote ruimte (50 m2)

- 1 dagdeel(*1)

35,00

47,50

- 1 uur(*2)

12,50

17,50

- 1 uur - 1 persoon(*2)

7,50

10,00

(*1) De dagdelen zijn als volgt ingedeeld: 9-15, 12-18 en 18-23 uur.
(*2) Een losse repetitie van minder dan 6 uur moet binnen 1 standaard dagdeel vallen.


Huurcontract:

Genoemde prijzen zijn per kwartaal. Facturering van huurcontracten vindt elk kwartaal plaats. Een jaarcontract wordt dus in 4 termijnen betaald. De prijs tussen haakjes is de prijs per repetitie.

 

Standaardruimte (25 m2)

Grote ruimte (50 m2)

- 1 kwartaal, wekelijks repeteren (20% korting)

- 1 kwartaal, 2-wekelijks repeteren (10% korting)

364,00 (28,00)

204,75 (31,50)

494,00 (38,00)

270,16 (41,56)

- 1 jaar, wekelijks repeteren (35% korting)

- 1 jaar, 2-wekelijks repeteren (20% korting)

295,75 (22,75)

182,00 (28,00)

401,38 (30,87)

247,00 (38,00)

- 3 jaar, wekelijks repeteren (50% korting)

227,50 (17,50)

308,75 (23,75)

Een kwartaalovereenkomst loopt van januari t/m maart, april t/m juni, juli t/m september en oktober t/m december. Een jaarovereenkomst loopt van juli t/m juni. Indien tussentijds een overeenkomst wordt afgesloten, dan eindigt deze op de laatste dag van het eerstvolgende hele kwartaal of jaar. Voorbeeld: als in december een kwartaalovereenkomst wordt afgesloten, dan eindigt deze op 31 maart van het volgende jaar. Als in februari een jaarovereenkomst wordt afgesloten, dan eindigt deze op 30 juni van het volgende jaar.